Del
Search Engine
                                                                    

Viden i håndtering af Asbest.

Vigtigheden i at overholder love og regler er for din skyld. nedenfor kan du finde viden, om Asbest i byggematrialer.

 Hvad er ASBEST?

 • Asbest, er et mineral (bjergart) som består at ekstremt, små og korte stenfibre.
 • Asbestfibre findes i varmebestandige og isolerede materialer.

Hvad er farligt ved ASBEST?

 • Asbestfibre og særligt asbeststøv kan trænge de fineste forgreninger i lungerne
 • Asbestfibre kan ophobes i vævet og kan medfører kraft med mange års forsinkelse.
 • Rygning og Asbestpåvirkningerne kan forstærke hinandens skadelige virkninger.

Hvor Forekommer ASBEST?

 • Eternir i både bølgetagplader og plader til facader, brugt frem til 1986.
 • Udluftskanaler, der tidligere blevet fremstillet af asbestcement/eternit.
 • Loftsplader og andre indvendige beklædningsplader, brugt frem til 1986.
 • Teknisk isolering f.eks. kiselgur og mange pakningsmaterialer, brugt frem til 1972.
 • Gulvbeklædning til f. eks. vinyl og visse gulvfliser, blev forstærket med asbest.
 • Fliseklæbere og visse typer vægfliser.

Hvordan finder jeg ud af, hvor der er asbest?

 • Ved prøvetagning og efterfølgende asbestanalyse kan det konstateres, om der er asbest i området.
 • Asbest analyse udføres af et uafhængig laboratorium fra dag til dag.

Hvad siger loven om asbest?

 • Asbest monteret indvendigt i bygninger, skal enten indkapsles eller fjernes.
 • Ved renovering skal arbejdsgiveren, skriftligt informere håndværkere, hvis der findes asbest i bygningen, og der skal ske anmeldelse til arbejdstilsynet.
 • Indvendigt fjernelse af asbest, må kun udføres af personale, som har gennemgået den lovpligtige asbestuddannelse.
 • Personale, der arbejder fjernelse af asbest, skal have modtaget grundigt instruktion af en person, som har den lovpligtige asbestuddannelse.

Hvordan fjernes asbest indvendigt i bygninger?

 • Invendigt monteret asbest må ifølge loven, kun fjernes af specialuddaennet personale.
 • Arbejdet skal forhånd anmeldes til arbejdstilsynet, og affald anmeldes til kommunen.
 • Der skal udarbejdes en plan, som tager højde for, at omgivelserne ikke forurenes, at arbejdsmiljøet sikres, og at asbestholdigt affald deponeres lovligt.

Hvordan Fjernes asbest udvendigt fra bygninger?

 • Hvis der kan opstå asbeststøv ved nedtagning af udvendige asbest, skal personale jvf. loven, være særligt instrueret til arbejdet eller specialuddannet.
 • Særlige regler skal følges, hvis der kan ske brud el. lign. ved nedtagning af udvendige, asbestholdige materialer.
 • Alt asbestholdige materialer skal registreres og bortskaffes på godkend modtagestation.

Hvor og Hvordan afleveres asbestaffald?

 • Alt asbestaffald afleveres og anmeldes til en godkendt modtagestation.
 • Inden afleveringen skal asbestaffaldet emballeres efter særlige regler.