Del
Search Engine
                                                                    

Viden i håndtering af skimmelsvamp

Hos Bygge & Miljøsanering, giver vi vores kunder, indblik i hvad skimmelsvamp er, og hvad det kan betyde for helbreddet, hvis ikke skimmelsvampene og disse svampesporene fjernes. Dette betyder noget for dit helbred, men også værdien på din bolig er på spil.

Bygge og Miljøsanering, giver dig et kort indblik i hvad skimmelsvamp kan betyde for den enkelte.


Hvad er skimmelsvamp?

 • Skimmelsvamp er en betegnelse for en stor guppe almindelige svampe, som gror på fugtige steder bl.a i boliger, hvor der er forhøjet temperatur og luftfugtighed.
 • Skimmelsvampe formerer sig ved luftbårne spore og ved microskopiske vækstråde (hyfer), som svæver i luft og med støv. husstøvets indhold af skimmelsvampe regnes for en væsentlig kilde til irritation og allergisymptomer hos mennesker.

Hvad er der særlig risiko for angreb af skimmelsvamp?

 • Skimmelsvamp kræver fugt og organisk materiale for at vokse. Vandskade eller kondenspåvirkede, tapetserede og gipsplader-dækkede vægge og lofter er ofte problematiske. Angreb på efterisolerede vægge forekommer hyppigt.
 • Vådrum, er særligt intensiv, hvis de bruges ofte og der er dårlig udluftning, eller at der er vandindtrængning fra utætte sammeføjninger o.l. ofte give fugt f.eks. hulrum, hvorfra svampene kan sprede sig.
 • I rum med dårlige ventilation og dårligt isolerede vægge, kan der opstå kondens og forhøjet luftfugtighed, og dermed gode betingelser for skimmelsvamp. Typiske steder, er kældre og depotrum, hvor lugt af mug er en indikator for skimmelsvamp.
 • Skimmelsvamp i alm. støv, har vist sig at være en risikofaktor, også selv i tørre perioder. Derfor er en god rengøring væsentlig og spredning af støv via mekaniske vetilationsanlæg, bør derfor undersøges.

Hvor farligt er skimmelsvampe?

 • Øget forekomst af skimmelsvampe medfører hyppigere irritationssymptomer i øjne, næse, svælg mv. men også hovedpine, træthed, hoste mv.
 • For mange mennesker skimmelsvamp kun årsag til lettere ubehag.
 • Personer med allergi og astma vil ofte opleve forværing af Deres symptomer, hvis der er sporer eller hyfer af skimmelsvampe i indeklimaet.
 • Ca. 3% af befolkningen udvikler en egentlig allergi over for visse skimmelsvampe.

Hvordan vil man typisk løse et skimmelsvampproblem?

 • Bygningens fugtforhold og eventuelle kuldebroer bør klarlægges, så vækst af skimmelsvampe kan standses, idet angrebne materiale ofte senere vil forrådne.
 • Tapet, gibspalder og isoleringsmateriale bør som regel fjernes.
 • Tilbageværende, sunde bygningsdele, f.eks. mursten, sundt træværk og visse bygningsplader, kan oftest afrenses og herefter behandles med høj temperatur. hos Bygge og Miljøsanering ApS kalder vi det Tørdamp efter CryoCIP metoden, efterfuldt af grundig rengøring for svampespore, hyfer(vækstråde)o.l.
 • Bygningen genopføres, så fugt og kondens undgås. Inventar, ventilationskanaler o.l. kan have været forurenet med skimmelsvamp/spore/hyfer og derfor skal disse og rengøres og behandles.

Er skimmelsvamp-angreb affald farligt?

 • Kasserede materialer håndteres og deponeres som andre alm. bygge materialer.
 • De personer, som nedriver eller hårntere skimmelsvampangrebet materiale, skal bære åndedrætsværn med filterhåndtering.
 • Ligeledes anbefaler vi området afdækket på sammemåde som håndtering af asbest - PCB/BLY, for at undgå spredning imellem etage adskillelse eller tistødende rum.

Brug for besigtigelse eller tilbud send os besked.