Del
Search Engine
                                                                    

Skimmelsvamp.

Bygningsanalyser eller en bygnings screening af bygningen, fastlægger årsagen til skaden på bygningen. skaderne på bygningen, er meget forskelligt fra sag til sag, men ens for alle sager, er at årsagen, skal findes inden, at man kan sanerer bygningen mod skadelige bygningsmaterialer. Underlaget, når bygningsmaterialet er fjernet skal saneres og behandles inden nye materialer kan opsættes.

Skimmelsvamp, fjernes på følgende måde.

 

 1. Få analyseret hvilken form for skimmel, der er tale om. Det er vigtigt for dit helbred, hvilken skimmeltype, som der er tale om.
 2. Når du har konstateret skimmelsvamp, skal du kontakte en bygningsingeniør med speciale i indeklima. Dette kunne fremadrettet være din rådgiver.
 3. rådgiveren, kan udarbejde en bygningsanalyse, for at sikre, hvor skimmelsvampen kommer fra.
 4. I bygningsanalysen eller bygnings screening, kan du se dokumenteret, hvor fugten og skaden kommer fra. denne skade skal udbedres først.
 5. Bygningsanalysen kan danne baggrund i at indhente tilbud, om at nedrive dårlige byggematerialer, samt sanerer og genopbygge bygningsdelen igen.
 6. Når du har modtaget dine tilbud og taget en samlet beslutning, sammen med din rådgiver, vælger du dit tilbud ud fra faglighed - pris - kvalitetssikring.
 7. Når du indgår en byggekontrakt, er det en god idet, at sikrer tidsplanen holder, samt hvad det skal koste entreprenøren af bryde aftalen.
 8. Herefter kan miljøsaneringen gå i gang.
 9. Beregning for rådgiverdel, beregnes typisk 10-15% af total enterprisen, hvilket må anses for at være en god investering, idet du sikrer at du har din rådgiver med i bygge processen og ingen ændringer sker uden din rådgiver. rådgiveren er samtidig forsikret for fejl og mangler. Fejl opstået imellem rådgiver og håndværkeren er for byg herre uvedkommende. uanset om håndværkeren laver faglige forkerte disponeringer, vil det altiid være en sag imellem rådgiver og byg herre som samlet har et ansvar overfor byg herre. Det er med denne viden, at du med fordel kan anvende Bygge og Miljøsanering ApS som din totalentreprenør. Virksomheden råder over egne bygningsingeniører og skal efterleve status som rådgiver, samt totalentreprenør.
 10. Når bygge arbejdet er færdigt, gennemgår byg herre og rådgiveren sammen hele projektet. er der fejl og mangler bliver de udbedret. er projektet 100% klar til aflevering, underskriver byg herre overfor rådgiveren, at projektet er fuldført.
 11. Hvis du bruger Bygge og Miljøsanering ApS tilbyder vi frit eftersyn efter 3 mdr. - 6 mdr. 12 mdr. "frit bygningseftersyn", er for projekter over 250.000 kr./projekt. ved frit eftersyn laves der en indeklimarapport, hvorpå de bygningsmæssige ændringer bliver gennemgået, såsom samtale spørgsmål til byg herre (gennerelle sundhedsmæssige oplysninger om familien). Rapporten bliver underskrevet af byg herre og rådgiveren.

Har du fortsat brug for at komme videre med dit projekt, kan du altid uforpligtende kontakte os. tryk her