Del
Search Engine
                                                                    

Skimmelsvamp

Skimmelsvampesanering:

Skimmelsvamp, skal fjernes effektivt og grundigt, hvis ikke skimmelsvampe, skal komme igen. bare den mindste spore, som ikke er fjernet, vil betyde at sporene kan danne rod for at gro igen.

Skimmelsvamp i boligen skal fjernes effektivt og grundigt

Skimmelsvampe kan forårsage dårligt indeklima og forværre allergi. desuden kan skimmelsvamp være tegn på at mere udbredte råd og svampeskader er under udvikling.
    
Bygge & Miljøsanering ApS anvender gennemprøvet metoder. vi har den viden som sikrer at skimmelspore som er til stede, inden vi går igang med opgaven, samt sikrer vi løbende egenkontrol med vores digitale ATP måler. ATP målere sikre vores egenkontrol imens vi udfører saneringen. til slut i vores proces laves der en endelig mycometertest eller en trykprøve som sikrer at alle skimmelspore er fjernet.
 
Bygge & Miljøsanering ApS koncept omfatter:
  • Besigtigelse og indledende rådgivning.
  • Prøvetagning og fugtmåling
  • Medvirken til valg af rådgiver, hvis det skønnes nødvendigt.
  • Tilbud på bedrivning og dybdegående tørdamp afrensning med CryoCIP metoden.
  • Efterfølgende totalrenovering af de sanerede områder
  • Aflevering af det skimmelsvamp sanerede område, klar til genopbygning inkl. kvalitetsrapport med prøvetagninger, der dokumentere resultaterne
  • Genopbygning af det sanerede område, med egne håndværkere. (Tømrer - murer - smede - vvs - elektriker)

Arbejdet planlægges så nedrivningen af bygningsdele sker nænsomt og rensningen udføres uden brug af miljøskadelige kemikalier. Hvor det er påkrævet udføres saneringsarbejdet i støvtætte områder med undertryk.

   

 
 eksempler på skimmelsvampsanering:

 

Skimmelsvamp i indvendig isolering.

Kolde ydermure er i mange tilfælde blevet efterisoleret indvendigt med trælægter, miniraluld, dampspære og gibsplader. Dette giver ofte grobund for vækst af skimmelsvampe og senere angreb af råd og svamp. Bemærk, at skimmel kræver ingen lys for at gro og derfor har bedste vækstbetingelser bag en overflade og derfor kan man ikke se skimmel, men luften og indeklimaet kan være præget at de spore som spredes som man ikke kan se.

   

Fugtskader i badeværelset.

Utætheder i et badeværelse eller dårlig udluftning kan forårsage skimmelvækst i de tilstødende lokaler og kan spredes til etage adskillelsen til kælderrum. Vi anbefaler, at man bruger tørdamp med CryoCIP metoden idet denne metode bruger 189° 10 bar, på den måde sikrer vi at trænge længere ind i overfladen end nogen andre udførende skimmelsanere

   


Utilstrækkeligt luftudskiftning i loftrum.

Manglende ventilation i et tagrum sker ofte udbredt skimmelvækst i tagkonstruktioner som medfører til årsagen til indeklimaproblemer. i en tagkonstruktion, er der mange rævner i træværk og samlinger. CryoCIP METODEN med 189° 10 bar, er derfor den bedste løsning

    

 
 Har du brug for rådgivning eller tilbud på en opgave send besked til.