Del
Search Engine
                                                                    

Slyngrensning af beton

Slyngafrensning er en meget effektiv rensningsmetode, som på mange måder kan sidestilles med tørsandblæsning. Metoden er dog mere miljøvenligt og mere effektiv end traditionel sandblæsning, fordi slyngrensning ikke har de samme støvgener og fordi det miljømæssige affald samles op i seperat cyklon. Der anvendes stålkugler i et lukket system – stålkuglerne genanvendes og det afrensede materiale, opsuges i et stort tilbagesugsanlæg.


Slyngafrensning kan anvendes på stål, beton, asfalt og lign. og efterlader overfladen ru og klar til efterbehandling.  Metoden bruges til at fjerne maling på gulve og forberede til ny gulvbelægning.

Man kan også bruge slyngrensning til at klargøre betondæk til membraner eksempelvis på broer. Bygge og miljøsanering ApS afrenser beton gulve fra 50m²/timen til 450m²/timen. Miljø affald opsamles i lukkede systemer og deponeres efterfølgende, afhængig af miljøaffaldet sammensætning.

 

Slyngrensning på en bro.udfører 50-80m²/timen

 
 
Slyngrensning på en bro, med dobbelt modul 350. udfører 450m²/timen
 
 
Slyngrensning af betongulv på stadion tribunen på FC SCHALKE. Udfører 50-80m²/timen
 
 
Slyngrensning af betongulv på moes-gaard museum. udfører 50-80m²/timen
 Slyngrensning af betongulv

 Video af Slyngrensning af beton gulv med tornado tilbagesuger. 120 - 240m².


Bestil tilbud

 
Video af slyngrenser lille modul ALPHA m. tilbagesuger. arbejdsområder 8-20m²/ timen. 
 

Slyngrensning af motorvejsbro, inden pålægning af ny vejbelægning. Der slynges med modul 350 og modul 200.

bestil tilbud tryk her