Del
Search Engine
                                                                    

ASBEST

Asbestsanering fjernes effektivt og sikkert, med den rigtige samarbejdspartner. Asbest er sundhedsskadeligt for menesker og skal derfor fjernes fra vores miljø. en del bygninger fra før 1986 indeholder asbestholdige byggematerialer. Disse bygningsmateriale skal håndteres på en forsvarligt og kontrolleret måde, således at vi sikre at asbesten bliver nedtaget korrekt og efterfølgende håndteret efter asbest anvisningerne. Der er derfor vigtigt, at man som byghere anvender virksomheder som opfylder lovmæssige krav iht. dokumentation. Kun personale med med Asbestuddannelse må nedbryde og fjerne asbestholdige materialer, som derefter skal deponeres lovligt.

  Bygge & Miljøsanering ApS tilbyder komplette løsninger:

  • Registrering og prøvetagning, som fastslår om byggematerialet indeholder asbest.
  • Projektering og kortlægning af asbestets omfang
  • Sanering af asbest såvel indvendigt som udvendigt i bygningerne.
  • Specialuddannet personale.
  • Udførelse af lovpligtigt affaldsregistrering.
  • Vi levere området asbestfrit, rengjort og klar til brug.


Eks. på asbestholdige materiale:

  • Asbest omkring gl. isoleringer
  • Asbest i loftbeklædninger. Etanit-loftplader
  • Asbest i varmtvandsbeholdere mm.
  • Tag - Tagkonstruktion - Etanit- tagplader