Del
Search Engine
                                                                    

PCB - BLY Miljøsanering

Det Miljø og sundhedsskadelige stof PCB (Poly-Chlorerede Biphenyler), som er et udbredt problem i danske bygninger. Siden 80`erne har det været forbud at anvende i bygningsmaterialer. De materialer som forinden blev brugt siden 40´erne skal fjernes og deponeres i forbindelse med renovering eller bedbrydning af en bygning.

Miljøsanering kræver dokumentation på dem som udfører opgaven, samt dokumentation og anmeldelse af opgaven til myndighederne. kontrollen og dokumentation, bruges derfor, til at sikre kvalitetssikringen i at opgaven er udført efter, samt overholder gældende regler overfor myndighederne. Dokumentationen sikrer, at  miljøskadelige metarialer er bortskaffet og deponeret på en forsvarligt måde efter gældende lovgivning.