Del
Search Engine
                                                                    

Analyse

Vi analyserer alt, indenfor ASBEST - PCB - BLY - RADON - Skimmelsvamp. De analyseres på ekstern laboratorium. Skimmelsvamp, kan vi analysere på stedet, men skal hvis det skal artbestemmes skal den dyrkes i ekstern laboratorium. Vi laver også DNA analyserer. Vi bruger eksterne laboratorier, som skal sikre, vores kunder uvildige analyser.

Der findes mange forskellige metoder, til at analysere på. Vi anvender de mest effektiktive metoder. Det vigtige for vores kunder, er at de hurtig vil vide usikkerheden, samt en status, på hvornår bygningens situation kan blive forbedret. En ting er miljøskadelige stoffer i bygningen, men en anden ting, er hvordan det er opstået og sidst men ikke mindst hvordan de bliver fjernet og bygningen genetableret.

Bygge & Miljøsanering ApS:

Proces beskrivelse.

  • Vi kommer ud til en besigtigelse (gratis)
  • Vi vurdere omfanget med ejeren / bygherren. (gratis)
  • Vi iværksætter prøver, som skal bruges i den samlede rapport (der bliver fremsendt tilbud, som skal accepteres)
  • Prøverne sendes ind til laboratorium eller bliver analyseret på steddet. (der afregnes pr. prøve + tid)
  • Når prøverne er færdig analyseret, kan kunden vælge at få en laboratorie analyse, som kun danner grundlag i om bygningen indeholder miljøskadelige materialer. (der afregnes pr. prøve + tid)
  • Hvis kunden vælger en komplet bygningsrapport. Rapportern danner grundlag i en byggeteknisk problemstilling. hvordan ser analysen vedr. miljøskadelige stoffer ud. hvor og hvordan er prøverne taget. billeder og beskrivelser dokumenteres. årsagen til problemstillingen, samt udbedringsforslag til at udbedre de byggetekniske problemer. Når de byggetekniske problemer er udbedret skal området rengøres for løse miljøskadelige materialer på forsvarlig måde. dette sker ved at materialerne opsmales i lukket systemer eller indkapslede opråder. når hele underlaget er fri for miljøskadelige stoffer, genetableres nye byggematerialer efter den korrekte byggeteknisk anvising. herefter rengøres området klar til indflytning.